Mässor och utställningar


Den Gamla bokens Dagar

Antikvarisk bokmässa - Stadshallen i Lund.
Fredag 13 oktober 16-19, lördag 14 oktober 10-16.

Antikvariatmässan i Stockholm, 4-5 mars 2017

Skandinaviska antikvariatmässan, 16-17 april 2016
23 April 2016 - World book and copyright day